مقایسه حذف

کالاها

گزانگبین یا انگبین گون یا من نوعی ماده خوراکی سفید رنگ و عسل‌مانند است که مستقیماً به وسیله حشره‌ای به نام پسیل‌گز یا به کمک حشره بر روی گیاه گون یا خار انگبین تولید می‌شود.

ترتیب نمایش :