قدیما

محصولات قدیما
%15 تخفیف

حلوا شکری 30 گرمی

700 تومان

595 تومان

%15 تخفیف

حلوا شکری ساده 250 گرمی

7,000 تومان

5,950 تومان

%13 تخفیف

حلوا شکری 400 گرمی

10,000 تومان

8,700 تومان