گز عصاری

گز عصاری
%10 تخفیف

گز لقمه ای بدون انگبین

23,000 تومان

20,700 تومان

%10 تخفیف

گز لقمه ای 32% مغز

33,000 تومان

29,700 تومان

%10 تخفیف

گز لقمه ای 40% مغز

41,000 تومان

36,900 تومان

%10 تخفیف

گز صادراتی

44,000 تومان

39,600 تومان

%10 تخفیف

گز فاقد شکر انگشتی

19,000 تومان

17,100 تومان

%10 تخفیف

گز فاقد شکر فلزی کوچک

37,000 تومان

33,300 تومان

%10 تخفیف

گز فاقد شکر مقوایی

50,000 تومان

45,000 تومان

%10 تخفیف

گز فاقد شکر فلزی

50,000 تومان

45,000 تومان