زمبورک

محصولات انحصاری فروشگاه اینترنتی زمبورک
%10 تخفیف

گز انگبین

750,000 تومان

675,000 تومان

%10 تخفیف

شوید

15,000 تومان

13,500 تومان

آلو نمکی

20,000 تومان

%100 تخفیف

بادام درشت

30,000 تومان

موسیر

60,000 تومان

فندق

70,000 تومان

مغز گردو

75,000 تومان

%20 تخفیف

مغز بادام

75,000 تومان

60,000 تومان

برگه زرد آلو

95,000 تومان

آلوچه خورشتی

موجود نیست

آلو پوست کنده

موجود نیست