زمبورک

محصولات انحصاری فروشگاه اینترنتی زمبورک
%10 تخفیف

گز انگبین

750,000 تومان

675,000 تومان

آلو نمکی

11,000 تومان

بادام درشت

13,000 تومان

%10 تخفیف

شوید

15,000 تومان

13,500 تومان

موسیر

50,000 تومان

فندق

60,000 تومان

مغز گردو

75,000 تومان

%20 تخفیف

مغز بادام

75,000 تومان

60,000 تومان

برگه زرد آلو

80,000 تومان

آلوچه خورشتی

موجود نیست

آلو پوست کنده

موجود نیست

ماگ کد 49

20,000 تومان

ماگ کد 48

20,000 تومان

ماگ کد 36

20,000 تومان

ماگ کد 26

20,000 تومان

ماگ کد 25

20,000 تومان

ماگ کد 22

20,000 تومان

ماگ کد 20

20,000 تومان

ماگ کد 17

20,000 تومان

ماگ کد 13

20,000 تومان

ماگ کد 11

20,000 تومان

ماگ کد 09

20,000 تومان

ماگ کد 07

20,000 تومان

%12 تخفیف

ماگ کد 03

20,000 تومان

17,600 تومان

%16 تخفیف

ماگ کد 01

20,000 تومان

16,800 تومان