زمبورک

محصولات انحصاری فروشگاه اینترنتی زمبورک
%10 تخفیف

شوید

15,000 تومان

13,500 تومان

آلو نمکی

20,000 تومان

بادام درشت

50,000 تومان

موسیر

60,000 تومان

مغز گردو

80,000 تومان

فندق

80,000 تومان

مغز بادام

85,000 تومان

برگه زرد آلو

95,000 تومان

آلوچه خورشتی

موجود نیست

آلو پوست کنده

موجود نیست

%10 تخفیف

گز انگبین

750,000 تومان

675,000 تومان